Информация о фирме VenBOX

Интернет-магазин VenBOX, доступный по адресу www.vensys.pl, является собственностью ООО Венбокс,
тел: (22) 188 18 55,
Е-mail: sales@vensys.ua.

Siedziba firmy znajduje się na ul. Słomińskiego 1,
00-204 Warszawa.

Jesteśmy zarejestrowani pod numerem
NIP: 701-02-69-701,
REGON: 142711805

Ochrona danych osobowych

 • Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu VenBOX.pl są przetwarzane przez VenBOX Sp. z o.o. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  • realizacji umowy,
  • jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep VenSYS.pl
 • Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 • Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Ceny

 1. Sklep internetowy VenBOX prowadzi sprzedaż dla firm oraz detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę http://www.vensys.pl
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie VenSYS są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.vensys.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Ceny w oddziałach VenSYS mogą nieznacznie różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego

Dostawa

 • Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich (UPS, InPost).
 • Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi podczas zakupu.
 • warunki dostawy określono w dokumencie Sposoby dostawy
 • Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że paczka była uszkodzona lub otwierana, zalecamy spisanie protokołu szkodowego z kurierem.

Sposoby płatności

Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:

  • W formie przedpłaty - przed wydaniem towaru klientowi:
   • Zapłata za zakupiony przedmiot za pomocą systemu PayPal;
   • Przelew na rachunek bankowy VenBOX Sp. z o.o.:

Nr konta w Bank Zachodni WBK SA: Bank Zachodni WBK SA: 57 1090 1030 0000 0001 3225 8773

  Jak tylko pieniądze wpłyną na nasze konto w banku, paczka jest pakowana i wysyłana.
 • W momencie odbioru towaru:
  • Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu VenBOX.
  • Gotówką do rąk przewoźnika (Za Pobraniem), w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
  UWAGA: ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD TEJ FORMY PŁATNOŚCI DLA KONKRETNEGO KLIENTA lub PRODUKTU.

Zwrot towaru przez konsumenta

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań za zwrócone urządzenie.

Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. Zgodnie z ustawą, możliwość zwrotu nie dotyczy nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres VenSYS Sp. z o.o., ul. M.Kasprzaka 29/31 lok. 504, 01-234 Warszawa.

Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy, umożliwiające identyfikację klienta przed organem podatkowym oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 2 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu i zwrotu wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni na konto Klienta.

Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem poleconym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

Powyższe uprawnienie klienta nie dotyczy sytuacji zakupu i odbioru towaru bezpośrednio w sklepie siedzibie firmy.

Связаться с нами
Search engine powered by ElasticSuite